Aktualności

j;

Osoby ze stopniem znacznym niepełnosprawności (gr. I) przyjmowani są na zabiegi fizjoterapeutyczne poza kolejnością.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby                       o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932

Wszelkie informacje pod nr tel. 602 305 593 

bądź drogą mailową: art-med.reh@wp.pl