Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA
ZWIĄZANY Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM (KORONAWIRUS)

W dniu 13 marca 2020 roku został ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. 2020 poz. 374 – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielanie świadczeń zostało ograniczone do minimum

Informacji na temat przesunięcia wizyt i nowych terminów udzielimy Państwu telefonicznie
602 305 593

 

Osoby ze stopniem znacznym niepełnosprawności (gr. I) przyjmowani są na zabiegi fizjoterapeutyczne poza kolejnością.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby                       o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932

Wszelkie informacje pod nr tel. 602 305 593 

bądź drogą mailową: art-med.reh@wp.pl